VGZ machtiging

VGZ machtiging

Vergoeding verpleging en verzorging 2019 Ontvangt u thuiszorg? Bijvoorbeeld van een verpleegkundige die u wast, helpt met aankleden of een injectie komt geven? Dan krijgt u dit vergoed vanuit uw basisverzekering. U hebt wel een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig. Klik hier voor meer info