Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke Verzorging

Wat versta ik onder persoonlijke verzorging ofte wel (PV) ? Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Ook eenvoudige verpleegkundige handelingen behoren tot persoonlijke verzorging. Bij persoonlijke verzorging kunt u dus denken aan ; -hulp bij het wassen of douchen, -hulp bij uiterlijke verzorging, -hulp bij de toiletgang, -hulp bij eten en drinken, -hulp bij beweging (wisselligging, verplaatsen). -hulp bij medicijngebruik (tabletten, zetpillen, oogdruppels, zalven), -hulp bij cathetergebruik (legen van urinezakjes, maagzakjes) en het schoonhouden van bijvoorbeeld een stoma vallen onder persoonlijke verzorging.

  • Wassen, douchen, scheren, aan- en uitkleden;
  • in en uit bed begeleiden;
  • naar het toilet begeleiden;
  • steunkousen aan- en uitdoen;
  • medicijnen innemen of toedienen;
  • ogen druppelen;
  • et cetera.