Vecozo

Vecozo

Template

Introductie

Het Zorginkoopportaal van VECOZO biedt u uitgebreide digitale ondersteuning bij de totstandkoming van contractafspraken met zorgverzekeraars. Vanaf de aanvraag voor een contract tot en met de digitale ondertekening.

Door het gebruik van het Zorginkoopportaal is er meer uniformiteit binnen de zorginkoop. Hierdoor worden de administratieve lasten om te komen tot contractafspraken voor alle zorgpartijen lager. Wel zo prettig!